Dette lindetræ er ikke etableringsbeskåret.

Formålet med at etableringsbeskære et træ plantet f.eks langs en vej - er at  hjælpe træet med - i løbet af nogle få år - at kunne klare sig selv uden nogen efterfølgende større indgriben i dets vækst. Ved at beskære træet efter de 6 grundregler, vil træet efter beskæringen opfylde følgende :

  • Krav om fritrumsbeskæring (Start på opbygning af træets krone til en højde af 4 m)
  • Udvælgelse af gennemgående topskud.
  • Fjernelse af farlige grenpartier. (krydsende grene, skarpe grenvinkler)

 

Lindetræ, som er etablerings beskåret. Efterfølgende vil man ad nogle års mellemrum kunne stamme træet op i ca. 4 meters højde.