Anlæg af ny græsplæne.

En smuk ny græsplæne er ligesom et hus med nypudsede vinduer... smukt og havens ansigt udadtil og noget der lægges mærke til.

Græsplænen er i de fleste tilfælde det første store anlægsarbejde af en ny have og her kan det godt betale sig at give sig god tid. Gør man ikke det, vil man ofte få et resultat der i lang tid og måske for altid vil give ærgelser i større eller mindre omfang. 

Det bedste tidspunkt for såning af en ny plæne er i august måned. Derfor tænker vi os, at vi har arealet til rådighed i april måned.

Er det et nybygget hus med en masse færdsel omkring med tunge maskiner, bør arbejdet med den nye plæne gøres på følgende måde:

  • Først fjernes alle uønskede genstande (Rødder, sten, plastic m.m.)
  • Dernæst tages nogle jordbundsprøver i råjorden til analyse i et havecenter eller et geoteknisk laboratorium. Søg på nettet og find et analysecenter i nærheden; - det er ikke så dyrt men pengene er givet rigtig godt ud. Det er jordens NPK værdier, Ledningstallet og PHværdien, jorden skal testes for. Man får en professionel skrivelse fra analysestedet med angivelse om hvilken type gødning græsplænen skal gødes med senere. 
  • Herefter skal jorden grubes. Entreprenør maskinerne har helt sikkert trykket jorden, så der er dannet traktose i jordlagene. Dette kan foretages af et entreprenørfirma. (traktose = sammenpresset jord .. se mere på siden : ordforklaringer)
  • Efter grubningen er jorden klar til at blive gennemfræset. Det skal være en maskine, der kan fræse ned i en dybde af 20 cm. 
  • Herefter foreslår jeg at jorden skal hvile i min. 14 dage. Dette for at få alle ukrudtsfrø i det gennemfræsede jord til at spire. Når jorden helt sikkert er blevet grøn efter nogle uger, bekæmpes ukrudtet enten kemisk med Round Up eller via en gasbrænder. Gasbrænderen er her lige så god som Round up, da den udover at brænde ukruddet væk fra jordoverfladen også varmer jorden op i de øverste jordlag. Uspiret ukrudtsfrø dræbes, når det er varmet op til 72 graders varme (gasflammen er 600 grader varm). Man kan gentage processen ved at fræse jorden igen og ...
  • Nu er jorden klar til at blive nivelleret. Afsæt først pinde i græsplænens hjørner og dernæst på kryds og tværs som forbindes med murersnor. Herefter planeres jorden og afrives for alle sten, rødder og jordknolde.
  • Når hele arealet er planeret skal jorden trædes til inden græssåningen. Mange bruger her en havetromle; - men jeg har erfaring med at via trædning af jorden med små skridt, sørger man for at jordens eventuelle luftlommer bliver fjernet. Vær her ikke bange for en ny traktose af jorden, da der skal en helt anden form for tryk til her.
  • Efter at arealet er trådt til og nivelleret adskillige gange... små sten kommer til stadighed op til jordoverfladen; -skal hele jordstykket tilsås. Prøv at ramme en periode hvor jorden er tør i overfladen. Det letter tilsåningsarbejdet, som her er bedst med en såmaskine. Sådan en kan lejes i et nærliggende byggefirma. Vi er nu henne sidst i juli måned / først i august. Herefter klarer naturen resten. Vand ikke plænen, før de nye grønne spirer er kommet op, da ledningsvandet kun er ca. 7 grader varmt. Jordtemperaturen vil hermed sænkes og forlænge fremspiringen af det nye græs.

NB: Har man ikke tålmodighed til at vente de ca. 5 uger før, den nye plæne må betrædes, kan man anlægge en ny plæne med rullegræs i stedet. Det koster noget mere, men plænen er her parat til færdsel allerede efter få uger.