Barrodede træer

Et ordsprog siger at:

"Det man planter om foråret kan gro; - men det man planter om efteråret skal gro..." og der er noget om snakken.

For at et planteprojekt skal kunne lykkes, er der mange forudsætninger, der skal opfyldes og jeg vil her komme ind på hvilke og ligesom i tidligere - dele det ud på diverse plantegrupper...

 • Barrodede træer.
 • Pottekultiverede træer og buske.
 • Hækplanter.
 • Stedsegrønne planter.
 • Klumpplanter.
 • Roser.
 • Slyngplanter.
 • Frøplanter.

Større barrodede træer skal plantes om efteråret. De forhandles i flere kategorier:

 1. Hejster - som er et træ med gennemgående stamme og sidegrene ned til træets rodhals.
 2. Halvstammet træ - som er et træ, hvor kronen starter i ca 1 meters højde og
 3. Højstammet træ - hvor kronen starter i 180 cm`s højde.

Træers størrelse vurderes ud fra stammens omkreds i cm. i 1 meters højde. Rødderne skal have en diameter på 4 x stammens omkreds i 1 meters højde. Der må ikke være nogen knækkede rødder med sår på. I så fald klippes de af inden plantning. Ved alle plantninger af barrodede planter gælder det om, at rødderne ikke på noget tidspunkt må ligge med blottede rødder i mere end få minutter. Sørg altid for at opbevare dem våde i sække medens plantningen står på. Går der flere dage fra indkøb til plantning, skal planterne plantes midlertidigt et andet sted;

Ved selve plantningen af en af de 3 trærupper : Hejster, halvstammet eller højstammet - graves et hul på mindst 0,5 x 0,5 x 0,5 m; - eller så stort at træets rødder kan være helt udbredt i hullet og således at der er mindst 30 cm. løsnet jord under rødderne. Træet skal plantes i en dybde så toppen af træets rødder ligger maximalt 5 cm. under jorden. Det er meget vigtigt at man træder jorden omkring rødderne godt til under plantningen, således at der ikke findes luftlommer omkring rødderne.

 

 

 

 

 

Container kulturer

Pottekultiverede træer og især buske har den fordel frem for barrodede træer og buske, at de kan plantes året rundt, bare man kan komme i jorden. Ved plantning af potteplanten er det meget vigtigt at den ikke plantes dybere end at den øverste del af rodzonen flugter jordoverfladen.

Kun i enkelte situationer fraviges denne regel, f.eks ved klematis og roser. Men dette kommer jeg nærmere ind på senere.

Når man køber potteplanter i sit havecenter, er der flere detaljer vedr. potteplantens rødder, man lige skal tjekke inden købet. Vend planten på hovedet i hænderne og træk potten af. Er rødderne lyse og har de hvide skudspidser, er planten fin; - men er rødderne derimod mørke, fugtige og lette at smuldre i fingrene - mistrives planten og skal fravælges. En anden detalje er, at hvis rødderne i potten er meget kompakte og tætte, har planten stået for længe i potten og rødderne vil da have en tendens, når den er blevet plantet i haven, at vokse videre i den cirklende retning. Dette kan modvirkes, ved at klippe enkelte af rødderne over inden plantningen.

NB: Det skal lige nævnes, at de fleste havecentre og planteskoler er så professionelle at disse "problemer" kun findes i meget få tilfælde.

 

Plantning af hækplanter.

Det bedste tidspunkt til plantning af hæk er fra slutningen af oktober til først i december - da jor-den stadig er lun og og har får vand hele efteråret.

Der er rigtig mange hækplanter at vælge imellem. Jeg vil skelne efter de klippede hække og de uklippede hække.

Nedenstående tilhører planter under kategorien "De klippede hække"

Bøgehækken (Fagus sylvatica) er i dag den mest plantede hæktype, der tåler klipning. Den egner sig rigtig godt som hæktype sammen med stedsegrønne planter, da den får et meget smukt efterårsløv som kontrast til de stedsegrønne planter. Den kræver en godt drænet og næringsrig jord. Når man skal vælge sine bøgeplanter på planteskolen er det bedste valg - bøgeplanter som 2/2er  i str. 50-80cm; - som er frøplanter på  4 år, der har stået 2 år på frøbed samt 2 år som udplantningsplante. Denne størrelse planter har et flot og kraftigt rodnet, der passer til størrelsen på planten. I denne størrelse skal der graves en rende på 1 spadestiks dybde og 1,5 spadestiks bredde. Løsn jorden i bunden af renden og plant 5 stk. pr. lbn meter således at rødderne ligger spredt ud i renden lige under jordoverfladen og vigtigst men ikke mindst - træd jorden godt til omkring planterne; - og meget vigtigt : DER MÅ IKKE GØDES HVERKEN I RENDEN ELLER OVERPÅ før det efterfølgende år. Så vil der være garanti for en flot hæk.

Ligusterplanten (Ligustrum vulgare Àtrovirens Select`) er en delvis stedsegrøn plante, som også er meget populær som hæk. Det er en stiklingeformeret plante, som giver en meget ensartethed, når man køber sine planter. En ny klon udvalgt af denne plante er Ligustrum Vulgare Àtros`, som er en plante med lidt forbedrede egenskaber. Efterhånden vil denne art helt erstatte Àtrovirens Select`. Selve plantningen af denne hæktype foretages på samme måde som ved bøgehækken.

Alm. Thuja eller Livstræ (Thuja occidentalis) er en frøformeret stedsegrøn plante, som er meget anvendelig som hækplante. Den er forholdsvis hurtigt voksende. Også her vil en 2/2er men i str. 20-40cm. være et godt valg. Plantetidspunktet skal her være lidt tidligere d.v.s bedst i august / september måned.

Af andre stedsegrønne planter velegnede som klippede hække kan nævnes : Buksbom; - men dette valg vil være en dyr løsning, da de er ret svære at formere og er ret gamle, inden de bliver salgbare. Af løvfældende hække er Navr (Acer Campestre), Avnbøg (Carpinus Betulus) og Hvidtjørn (Crataegus monogyna) også nogle rigtig gode valg.

De klippede hække angribes undertiden af skadedyr (bladlus) og svampesygdomme (Meldug). Disse vil blive beskrevet senere under siden "Plantesygdomme".

I kategorien de uklippede hække er der endnu flere valgmuligheder. Disse vil jeg ikke komme så meget ind på, da det her kun er ens pengepung og fantasi der sætter grænsen for valg af planter.