Plantesygdomme - er nok enhver haveejers største skræk eller problem; - om man vil. De optræder i et utal af forslellige måder. Nogle er man til dels selv skyld i, da de kommer som en følge af forkert pleje; - det være sig utilskrækkelig eller modsat måske for meget vanding. Andre plantesygdomme bliver overført af vinden eller insekter og sidst men ikke mindst kan smitte også overføres via jorden i form af svampe. Alt i alt et sort emne.

For at gøre emnet mere overskueligt, bliver det også her opdelt i punktform:

  • Skadedyr ( Biller, Tæger, Bænkebidder, Bladlus... )
  • Svampesygdomme ( Meldug, stråleplet, rust... )
  • Bakteriesygdomme ( Bakteriekræft )
  • Virussygdomme ( Ildsot )
  • Mangelsygdomme ( Kvælstofmangel, Jernmangel, Manganmangel,...)

Gruppen af skadedyr er meget stor. Derfor vil jeg koncentrere mig om nogle få stykker, men som kan forårsage forholdsvis store skader i haverne.

 

 

Gåsebillen

Græsplæne angrebet af Gåsebillens laver.

Den første er Gåsebillen, som angriber græsplænerne. Dens skade kan forvekles med svampesygdommen "Sneskimmel". Men da Gåsebillen kun angriber græsplæner på sandede jorder, er den nem at kende. 

I maj / juni måned sker parringen af gåsebillerne og da det er i egne af Danmark med sandede jorder, har hunnen intet besvær med efter parringen at grave sig ned i jorden og lægge sine æg - ofte ca 100 æg i samme klump. Efter æglægningen graver hunnen sig op igen og lever herefter af blade fra havens mange buske.

Efter ca. 3 uger udklækkes larverne og fra juni til oktober har larverne 3 udviklingsstadier, hvor de forvolder mere og mere skade på plænen (billedet). Når de lyse pletter i plænen viser sig er larverne allerede blevet over 1 cm lange og herved er de et lækkert fodrings sortiment for fugle som hiver det tørre græs op for at finde larverne.

Gåsebillen angriber som sagt sandede græsplæner, og vil man den til livs, kan man forbygge dens angreb ved hvert år senest i april måned at topdresse plænen med en god topdresnings muld.

 

 

Øresnudebillen.

Gnav fra øresnudebillen

Ligesom Gåsebillen - så vil de fleste haveejere heller ikke stifte bekendskab med Øresnudebillen. Både Gåsebillens larver og Øresnudebillens larver arbejder (læs gør skade) under jorden. Og det er larverne, der er sværest at bekæmpe, da de i al den tid de lever i jorden, lever af rhododendronnernes fine rødder; -men ikke umulig. Mere herom lidt senere. 

Øresnudebillen er et natdyr. Når solen er gået ned, kommer den frem fra sit skjul i rhododendronjorden og begynder på sine karakteristiske gnav af planterne blade. Vil man den til livs kan man efter mørkets frembrud lægge et stykke plastik under rhododendronnen og derefter ryste planten (uden at beskadige den). Derved vil billerne falde ned på plastikken og man kan herefter knuse billerne. I juli/august måned lægger hunnen sine æg i rhododendronnernes varme spaghnum.

De udklækkede larver lever herefter af de fine rødder fra rhododendronnerne fra deres udklækning i august, vinteren over og indtil juni, hvor de forpubber sig.

I al den tid hvor de lever i jorden, gør de stor skade på rhododendronnen. Førhen var det næsten umuligt at bekæmpe larverne, men i de senere år har bekæmpelse af larverne med nematoder, vist rigtig gode resultater. Vil man bekæmpe larverne ad denne vej, kan mere herom læses på flg. side : http://www.nyttedyr.dk/produkt/nematoder-mod-oeresnudebiller.aspx

 

Bænkebidder

Leveret af http://www.biopix.dk

De fleste haveejere vil nok opfatte bænkebideren som et harmløst insekt. Men helt så harmløs er den nu ikke. 

Mange drivhusejere har nok oplevet, deres agurkplanter fra den ene dag til den anden hænge slapt ned. I de fleste af disse tilfælde er det bænkebideren, der har været på spil. Dens foretrukne opholdssted er netop i drivhuset, hvor der ved jordoverfladen er varmt og fugtigt. Om dagen gemmer de sig under plantedele, krukker og andet, som skaber skygge og fugt; - men om natten bliver de aktive og sultne. De kan især godt lide at gnaske i agurke plantens rodhals, som er nem at fordøje. Og det er netop disse skader, mange drivhusejere oplever med deres agurker. 

Et andet sted, bænkebideren også elsker, er i blomsterkasser. Her er det blomster som : Flittigliser (Impatiens), Fjerblomst (Scavola) og andre blomster med meget saftspændte rodhalse, som er deres livretter. Disse planter, som er meget populære i større sommerblomsterkummer, kan pludseligt ligge visne hen uden nogen synlig forklaring; - men undersøger man jorden omkring planterne, vil det her vrimle med bænkebidere.

 

Svampesygdommen - Meldug