Stedmoderblomsten som vinter og forårsplante.

Stedmoderblomster og påskeliljer plantet i november måned. Billedet er fra april året efter.

Har man blomsterkummer placeret på steder, hvor de ikke bare kan flyttes om vinteren, må man ty til andre løsninger med hensyn til hvilke blomster, man skal vælge for at kummerne ser pæne ud i den ellers "døde" periode fra november til maj.

Her er stedmoderblomsten et rigtig godt valg. Selv om de fleste tror stedmoderblomsten er en 1årig plante, så er den faktisk 2årig; - og kan dermed overvintre fra det ene til det andet år.

Ishøj kommune har brugt stedmoderblomsten i rigtig mange år til at pynte i bede og blomsterkummer fra om efteråret til hen i maj måned det efterfølgende år.

De efterfølgende billeder viser hvor flot det kan se ud. Billederne er fra et stort ældrecenter i kommunen.

 

 

I bunden af hver kasse ligger vandingsbeholdere.

Efter at der er kommet nyt jord i , sættes blomsterløg.

Dernæst plantes stedmoderblomsterne.

Og resultatet ser sådan ud i april og maj.

Sommerblomster som afløsning for stedmoderblomsterne.

Først i juni måned bliver stedmoderblomsterne udskiftet med sommerblomster, som pynter i kummerne til sidst i oktober måned.

Og disse billeder viser, hvor smukt dette kan tage sig ud.