Gartneriske fagudtryk.

Når man læser i plantekataloger eller gartner tidsskrifter, støder man ofte på fagudtryk, som kan være svære at gennemskue betydningen af. Derfor vil jeg her komme med en masse gartnerudtryk samt betydningen heraf; - og for at udtrykkene ikke skal flyde sammen i en uoverskuelig samling, deler jeg dem op indenfor de områder, man oftest støder på dem :

Fagudtryk for Træer :

1-1    -                2 års frøplante - 1 år på frøbed og dernæst 1 år som udplantet.

1-2    -                3 års frøplante - 1 år på frøbed og dernæst 2 år som udplantet.

2-2    -                4 års frøplante - 2 år på frøbed og dernæst 2 år som udplantet.

0/1    -                1 års stiklingeplante

0/2    -                2 års stiklingeplante

0/1-1 -                2 års plante - 1 år på stikkebed og dernæst 1 år som udplantet.

0/1-2                  3 års plante - 1 år på stikkebed og dernæst 2 år som udplantet.

CO     -                Container = Potte.

10 cm. CO           Pottestørrelse på 10 cm. i tværmål.

MK                      Med klump.

MK / CO              Med klump eller potte.

Opb   -                Opbundne.

Flerst. solitær     Flerstammet træ - med minimum 2 -3 kraftige sidegrene fra bunden.

Halvst.                Halvstammet - Kronen starter i en højde fra 80 til 140 cm.

Stam.                  Stammehøjde.

Heister                Unge træer med sidegrene.

Træer                 Højstammede træer med krone.

Træer solitær     Enstammede træer med kraftige sidegrene fra grunden.

Fagudtryk for bekæmpelsesmidler.

Herbicid             Ukrudtsmiddel.

Fungicid             Bekæmpelsesmiddel mod svampe.

Insekticid           Bekæmpelsesmiddel mod insekter.

Ovicid                Ægdræbende bekæmpelsesmiddel.

Nematicid          Bekæmpelsesmiddel mod nematoder.

Fagudtryk indenfor plantefysiologien.

Absolut fugtighed      Antal gram vand pr. m3 luft.

Absorbere                 Opsuge.

Aerob                       Iltkrævende.

Alkalisk                    Basisk. Høj PH.

Autotrof                   Væksten hos mikroorganismer, der kan opbygge organisk stof                                                    udelukkende af uorganisk stof.

Baktericid                Bakteriedræbende stof

Bakteriofag              Virus, der specielt angriber bakterier.

Basisk                      Alkalisk. Høj PH.

Desinfektion             Uskadeliggøre smitstof.

Diagnose                  Sygdomsbestemmelse.

Fysiogene sygdomme.    Ikke smitsomme sygdomme.

Generativ vækst       Dannelse af blomster og frugt.

Granulat                  Kornet stof.

Heterotrofe              Organismer, der er afhængige af andre organismer, levende eller                                              døde. Modsat af autotrof.

Hyfer                       Svampetråde

Immun                     Uimodtagelig

Kemoresistens          Modstandsdygtig over for kemikalie påvirkning.

Kallus                      Forstadiet for dannelse af rødder på stiklinger.

Klorose                    Gulgrøn misfarvning.

Meristem                  Vækstpunkt.

Monofag                   Angriber kun en planteart.

Nekrose                    Dødt væv.

Oligofag                   Angriber et lille antal plantearter

Parasit                     Snylter.

Patogen                   Sygdoms fremkalder.

Polyfag                    Angriber et meget stort antal plantearter.

Prognose                  Forudsigelse.

Præventiv                Forebyggende.

Puppe                      De fleste insekters udviklingsstadie mellem larve og voksen.