Forebyggelse af plantesygdomme.

Sygdomme hos planter skyldes som regel svampe eller bakterier. Især svampesygdomme er meget almindelige.

Svampesporerne findes overalt i luften, så de kan hurtigt angribe planterne, når forholdene passer svampene. De trives normalt særligt godt, når temperaturen er høj og luften er fugtig. Derfor er planter i drivhuset særligt udsatte for svampesygdomme.

Hvis en plante mistrives, bliver den lettere angrebet af sygdomme. Planterne kan f.eks. mistrives, fordi de ikke får vand eller gødning nok, eller fordi de vokser på et sted, som ikke rigtig passer dem. Det kan fx være, fordi:

  • Der for meget eller for lidt lys.
  • Jorden er for våd, for tør, for sandet eller for leret.
  • Der mangler vigtige næringsstoffer i jorden, som planten har brug for, når den skal gro.

Sygdomme og skader på planter kan også skyldes vejret. Planter kan fx få skader af frost, tørke, hagl og stærk blæst. Også angreb af forskellige insekter eller andre skadedyr kan skade havens planter.

Planter, der har det godt, bliver ikke så let syge. Du kan derfor forebygge mange plantesygdomme ved at plante planter, der trives med de forhold, der er i din have, bl.a. med hensyn til jordtypen, sol og skygge og fugtighed i jorden.

Hvis du har nogle yndlingsplanter, som du nødigt vil undvære, kan du selvfølgelig også prøve at skabe forhold, der passer til disse planter. Du kan fx anlægge et surbundsbed, hvis du gerne vil have rododendron. I en skyggefuld have kan du fælde eller beskære havens træer, hvis du gerne vil have solelskende planter. Og omvendt kan du plante flere træer og buske, hvis du har en have med fuld sol og ønsker dig et frodigt bed med skovbundsplanter.

Før du planter nye planter i haven, er det altså en god idé at sætte dig ind i, hvad de planter, du ønsker dig, kræver af plads, sol, jord, vand og næring. Hvis du samler de planter, der har samme krav, i et bed, er det lettere at skabe gode forhold for dem. Mens det er svært at skabe ideelle forhold for to forskellige planter i det samme bed, hvis den ene fx gerne vil have fugtig lerjord og den anden gerne vil vokse i tør og veldrænet sandjord.