Årstiden for beskæringen.

For at få frugtbuske, sirbuske, roser, stauder o.m.fl. plantegrupper til at yde deres bedste med frugtsætning, blomster og udseende - er tidspunktet for beskæringen overordentligt vigtigt.

Her følger en oversigt over den enkelte plantes beskæringstidspunkt :

 • Beskæring af Lavendel

  Lavendel (Lavandula) beskæres i slutningen af april. Det er vigtigt at klippe den ned hvert år til ca 10-15 cm`s højde for at fremme en god blomstring.

  Gamle levendler, som i flere år ikke er blevet beskåret, får let træagtige stængler. Disse lavendler kan forynges ved, at man klipper dem tilbage til ca. 15 cm. Hyp herefter jord op om stænglerne, således at de dækkes helt med jorden. De vil herefter danne nye rødder på de underjordiske dele, hvorfra planten danner nye skud.

 • Beskæring af Forårslyng

  Forårslyng (Erica carnea) beskæres ved at alle afblomstrede grene klippes tilbage sidst i april eller først i maj til få cm. over, hvor de stadig er grønne. Lyngplanter vil ikke danne nyvækst på de nederste dele af planten.
  Har lyngplanten ikke været beskåret hvert år, hvorved den nu er blevet bar i bunden; - kan den reddes ved at der drysses ugødet spaghnum iblandet komposteret grannåle ned imellem grenene. Herved vil planten danne rødder i den nye jord og herefter nyvækst højere oppe på grenene.

  Efterårslyng (Calluna vulgaris) beskæres efter blomstringen i oktober efter de samme principper.

 • Beskæring af Rannunkelbusk

  Rannunkelbusken (Kerria japonica) er en busk der let danner nye grene via rodskud. Den bliver 1,5 til 2 meter høj og blomstrer med flotte gule blomster sidst i april til midten af maj måned. Blomsterne sidder på skudspidserne af de flotte grønne stængler. For at planten hele tiden danner nye skud, skal plantens ældste grene hvert år skærer tilbage til jordoverfladen.

 • Beskæring af Forsythia

  Forsythia (Forsythia intermedia) også kaldet Vårguld blomstrer med gule blomster fra midten af marts til hen i april. Den blomstrer på 2. og 3. års grene; - så for at bevare en intens blomstring, skal 3. års grenene hvert år skæres tilbage til få cm over jorden.

 • Beskæring af almindelig syren (Syringa vulgaris)

  Beskæring af alle syrener foretages efter blomstringen midt i maj måned. Beskæringen foretages ved at skære 1/3 af de ældste grene tilbage til ca. 15 cm. over jorden. Undgå en total nedskæring af den alm. Syren da de sovende øjne på rødderne nær jordoverfladen herved vil aktives og sende en masse rodskud op. Når først denne proces er startet, vil den ikke kunne stoppes igen.