Facts om bedet.

Byvåbenbedet havde et areal på 154 kvadratmeter. Omkredsen var på 44 meter og i alt bestod det af ca. 5500 sommerblomster.

Heraf var der :  1900 stk. orangerøde Flittigliser - 1700 stk. hvide Flittigliser - 800 stk. lave Tagetes og 1200 stk. Blåkvast.

Selve opbygningen af bedet foregik på følgende måde :

  • Bedet havde et tværmål på 14 meter. Derved fandtes bedets centrum, som blev afsat med en landmålerstok.
  • Dernæst skulle de 3 cirkler imellem byvåbenbedene findes. Med en bestemt afstand fra centrum tegnedes en cirkel, som angav de 3 små bedes centrum. Via et målebånd afmærkedes herefter bedenes placering, som indbyrdes havde en afstand på ca. 8 meter.
  • I bedenes centrum blev afsat en plantestok. Med en murersnor fra de 3 bedes centrum opridsedes herefter den øverste bue i de 3 byvåbenbede. Alle opmålinger blev straks fremhævet med fint tørt sand. Buen skulle have en afstand fra hele bedets centrum på 2,25 meter.
  • Nu skulle centrum findes i byvåbenbedets nederste bue via en afstand fra hele bedets centrum på 3,75 meter og igen afsattes en plantestok. Herefter optegnedes den nederste bue, som havde en radius på 1,75 meter.
  • Via en snor fra de 3 små bedes centrum og ned til centrum af den nederste bue i byvåbenbedet afmærkedes nu byvåbenbedets midterlinie, og med den kunne bredden af den øverste bue findes. Den skulle have en bredde på 1,65 meter fra midterlinien.
  • Til sidst afmærkedes byvåbenbedets yderlinier, som blev fundet via radius fra de 2 cirkler i byvåbenbedet.
  • Nu var byvåbenbedets stramme linier fundet og optegnet og via skabeloner afmærkedes herefter selve symbolerne.
  • Som afslutning på hele opmålingen afmærkedes Byvåbenbedets øverste cirkel, som skulle have en radius på 1,75 meter.

De første ca. 10 år af bedets levetid bestod alle symbolerne af Blåkvast, men da Dronningen kom på besøg i Ishøj Kommune i 2005, ændrede vi bedets farvesammensætning, så det blev en tro kopi af det rigtige byvåben.

Med opmåling af bedets symboler samt plantning tog det ca. 1 uge at plante bedet til og vi satte os det mål, at det skulle stå færdigplantet til Grundlovsdag den 5. juni.

 

Bemærk at øverste venstre skabelon på billedet ligger omvendt

Om efteråret blev bedet tilplantet med løg og Stedmoder

Bedets historie i tekst og billeder.