Spindemider i udendørs krukker.

Hej Hans-Erik. Jeg tror mine planter i i krukker udendørs er angrebet af spindemider. Der er en slags spindelvæv på dem. Kan du anbefale noget til at fjerne dem? Er myrer i krukker også et problem?

........................................................................

Hej Katja!

Tak for dit spørgsmål vedr. angreb på dine krukkeplanter.

Sådan som du beskriver angrebet på dine krukkeplanter, vil jeg give dig ret. Dine planter er højst sandsynligt angrebet af det mikroskopiske dyr … spindemiden.

Spindemiden er et skadedyr, der dræber bladene på planter ved at suge saften ud af bladene. De formerer sig meget hurtigt, og navnet refererer netop til det spind, miden danner for at komme fra blad til blad eller plante til plante.

Den tilhører spindlerne, som er en klasse af leddyr, ligesom edderkoppen. Spindemiden, der er under 1 mm stor, har stikkende / sugende munddele, hvormed de kan perforere de yderste cellelag i planten for derefter at udsuge saften af cellerne. Bladene, hvorpå miderne lever, bliver gule til bronche-farvede eller hvidspættede, udtørede og visne.

Spindemiden, der angriber udendørs planter, kan være svær at komme til livs, da den bæres rundt af vinden. Den angriber især planter med store blade, der lider af vandmangel eller vokser under meget varme forhold, som de i sidste mange dage her i foråret 2018.

Da de overvintrer på sidste års blade, er det vigtigt at fjerne alle plantens svækkede blade, samt tørre blade, der ligger under planten.

Indendørs planter, der er angrebet af spindemider, f.eks slangeagurk, kan hjælpes via rovmider; - men ved udendørs planter, som dine krukkeplanter – Katja – kan sprøjtning med ”olie-emulsion” være et godt middel. Det virker ligesom sæbevand ved at klæbestoffet i vandet ved udsprøjtningen, lægger sig som en hinde udenpå miderne, og dræber dem – da det forhindrer dem i at ånde.

Er angrebet af dine planter meget voldsomt – er den bedste måde desværre at udskifte alle dine angrebne planter… både voksemediet samt planterne.

Håber du kan bruge mit svar.

Vh. Hans-Erik Hansen.

Beskæring af sirbuske blomstrende på 2. grene

Hej Hans-Erik. Hvornår på året skal sirbuske, der blomstrer på 2års grene beskæres? Mvh Mette

............................................................................... 

Hej Mette!

Tak for dit yderst fornuftige spørgsmål om beskæringstidspunktet på sirbuske der blomstrer på 2. års grene.

Grunden til at man skelner mellem 1. års blomstrende og 2. års blomstrende grene på sirbuskene er at hvis man klipper sirbuske – blomstrende på 2. års grene - helt tilbage; - så vil den pågældende sirbusk ikke blomstre det efterfølgende år.

Det nemme svar er at beskæringen skal foregå lige efter afblomstringen af sirbusken… og med beskæring mener jeg en total tilbageskæring af 3. års grenene.

På nogle buske kan det være lidt besværligt at skelne mellem 2. års og 3. års grene, her vil en udtynding af de ældste grene være den bedste løsning.

Her er eksempler og beskæringstidspunkt på sirbuske blomstrende på 2. års grene..:

  • Kirsebærkornel (Cornus mas)                            –   I Marts
  • Blodribs (Ribes sangineum)                               -   I Marts
  • Kejserbusk (Viburnum fragrans)                        -   I Marts
  • Vårguld (Forsythia int. Lynwood Gold)              -   I April
  • Syren (Syringa)                                                -   I Maj
  • Dronningebusk (Kolkwitzia amabilis)                 -   I Juni
  • Uægte jasmin (Filadelphus coronarius)             -   I Juni
  • Stjernetop (Deutzia)                                        -   I Juli
  • Klokkebusk (Weigela)                                       -   I August

God arbejdslyst Mette!

                                          

Tilbagebeskæring af liguster hæk.

John Bønk

Hej Hans-Erik Et stykke af vores ligusterhæk ind mod naboen var blevet voldsom bred. Jeg klippede den helt ind og af med toppen. Nu er jeg blevet nervøs for om jeg har ødelagt den. Jeg har gødet.

...............................................................................

Hej John!

Tak for dit spørgsmål angående din ligusterhæks "endeligt"...!

Normalt vil en ligusterhæk ikke lide skade af den tilbageskæring, som du har udøvet på din hæk.

Men i år kan en sådan tilbageskæring være meget voldsom, grundet den langvarige tørke vi nu har haft i lang tid.

Du skriver ikke noget om, hvor du bor og om du har fået større regnmængder indenfor de sidste uger. Hvis du bor i et tørkeramt område, vil jeg anbefale dig om hurtigst muligt at lægge en siveslange ud langs rodnettet på din hæk og vande den over en periode på flere timer, men på en måde så vandet langsomt kan trænge ned til rodnettet. 

Du skriver at du har gødet hækken ; - og netop derfor er det meget vigtigt at du vander hækken over en langvarig periode. Der sker nemlig det, at hvis en del af gødningen er trukket ned til rodnettet (som ved en ligusterhæk ligger lige i jordoverfladen) vil der ske noget, som på fagsproget kaldes for "omvendt osmose". D.v.s. at vandet i rødderne med et lavt saltindhold trækkes ud i jorden med et større saltindhold. Fortalt på et nemmere dansk.... så vil saltindholdet (gødningen) udtørre rødderne og ligusterhækken blive svækket voldsomt.

Så John... du må undskylde at jeg måske har givet dig et chok.. Derfor er det meget vigtigt for dig, at du i de næste uger jævnligt vander den tilbageskårne hæk; - og her er siveslangen den bedste metode.

 

Håber du kan bruge mit svar; - held og lykke med hækken!

 

Vh. Hans-Erik Hansen.

Den masseproducerede dild`s egenskaber...

Hej Hans-Erik
Den pottedild der forhandles i butikkerne har ingen duft og smager af absolut intet.
Hvad skyldes det ?

.........................................

Hej Hans Christian!

Tak for dit meget interessante spørgsmål vedr. den masseproducerede dild`s egenskaber.

Jeg vil give dig ret i, at den dild der forhandles i butikkerne har mistet en del af de egenskaber, som man forbinder med krydderurten "dild".

Dild - opdeles normalt i 2 grupper ..: 1) bladdild og 2) skærmdild.

Den dild, der forhandles i butikkerne, tilhører gruppen bladdild; - som går senere i blomst end skærmdild.

Bladdild`s udviklingsfase er meget kortvarig.. d.v.s. få måneder.. og på denne tid skal dilden fra frøstadiet - spire og udvikle sig til en ca. 20 cm høj krydderurt... og det er meget stressende for planten. Det kan være en af årsagerne til at den butiks forhandlede dild`s duft og smag reduceres væsentligt.

Den fritvoksende dild, som i de fleste tilfælde er en skærmdild, har en noget længere udviklingsfase og vokser under helt andre forhold med kolde nætter og varme om dagen. Dette gør, at duftstofferne i planten udvikles mere intenst.

Vh. Hans-Erik Hansen