Invasive plantearter!

Hvad er en "Invasiv plante" ?

En invasiv planteart - er en indslæbt planteart, som fortrænger andre plantearter og deres tilknyttede dyreliv, og som forrykker den økologiske balance i naturen.

Derudover er den med til at forringe naturens "biodiversitet"... som kan oversættes som en: biologisk mangfoldighed af levende organismer i naturen.

Den globale opvarmning giver hermed grobund for, at mange nye plantearter, man ikke tidligere har registreret i den danske fauna, er blevet en trussel for biodiversiteten og derfor skal bekæmpes.

De invasive plantearter bliver mere og mere mangfoldige; - og her vil jeg nævne nogle af dem man oftest ser i den danske natur. 

 • Japansk pileurt

  Japansk pileurt (Polyginum cuspidatum) er i dag almindelig i Danmark. Den blev indført fra Japan for ca. 100 år siden.
  Japansk Pileurt udrydder den naturlige vegetation ved at skygge den ihjel. Den breder sig voldsomt, og kan på 1 år sætte op til 7 meter lange rodudløbere. Den kan derved hurtigt dække meget store arealer.

 • Vild Pastinak

  Pastinakken (Pastinaca sativa) er en giftig skærmplante og i familie med blandt andet Bjørnekloen; - men dog ikke nær så giftig. Giftkoncentrationen er dog giftig nok til at give misfarvninger i huden og i forbindelse med sollys give store væskefyldte og smertefulde sår, som kan vare i månedsvis.
  Den vilde pastinak blev indført i middelalderen af munke og har efterhånden bredt sig i den danske natur... og især efter at kommunerne har begrænset slåningen af grøftekanter og andre engarealer, er udbredelsen af planten sket med eksplosiv hastighed.

 • Sildig Gyldenris

  Canadisk- og Sildig Gyldenris er en meget aggresiv staude, som stort set udkæmper alle andre plantearter i dens nærhed. Den blev bragt til Europa fra Nordamerika som prydplanter, og planterne er første gang registreret som forvildet i Danmark i 1866. Planterne har en kraftig formeringsevne og de spreder sig let, hvis de først er til stede og udkonkurrerer oprindelige plantearter. Arterne kan muligvis forårsage høfeber.

 • Rynket rose

  Rynket rose er den plante, mange kender som hyben-rosen fra strandene. Den har karakteristiske fladtrykte, kugleformede hyben på 2-3 cm. Planten kan blive fra en halv til halvanden meter høj. Blomsten er mørk pink eller rosa, men kan også være hvid.
  Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område. Derfor er den uønsket.

 • Æg af Iberisk skovsnegl

  Jeg tillader mig at føre "Dræbersneglen" ind i de invative arter. Sneglen kommer oprindeligt fra Sydfrankrig og den Iberiske halvø. I disse lokaliteter har den ikke været det store problem, grundet det varme og forholdsvis tørre klima. Men i midten af 90erne optrådte den pludseligt i meget store forekomster i de skandinaviske lande. Den menes spredt til disse egne via plantesalg, hvor dens æg (billedet) har været i plantepotterne. Lokal spredning af dræbersneglen har desuden fundet sted via transport af jord imellem landsdelene samt ved plantebytning haveejere imellem. Så hvis du ser æg i din jord som på billedet, er det højst sandsynligt dræbersneglens æg.

 • Mangebladet lupin ( www.biopix.dk)

  Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus) anses også for at være en invasiv plante. Den ses ofte på grøftekanter langs vore motorveje, på engarealer samt ved bebyggelser. Den tilhører ærteblomst familien og har derved kvælstofbakterier på rødderne, hvorved den kan trives på næringsfattige steder og derved fortrænge planter, der trives under disse forhold. Derfor er Mangeløvet lupin en plante, der skal holdes øje med; - at den ikke spreder sig uhæmmet.