Planternes gavnlige effekt som luftrensere.

" Hvorfor skal man så have grønne planter i kontormiljøer ? " vil mange nok spørge om. Men det er veldokumenteret at :

  • Store grønne planter er et naturligt element i et ellers kunstigt kontormiljø - og påvirker derfor mennesker positivt i en ellers stresset dagligdag.
  • Store grønne planter er med til at forny luften i indemiljøet og giver bedre velvære, både fysisk og psykisk.
  • Store grønne planter medvirker til at rense luften for helbredsskadelige luftarter i indemiljøet såsom  Kuldioxid og Formaldehyd; - og nedsætter derved antallet af sygedage iblandt kontorpersonalet.

Forudsætningen for alt liv her på jorden er planternes "Fotosyntese". En vigtig proces i planternes blade - omdanner sollys og varme - kombineret med vand og kuldioxid ... til ilt og sukkerstoffer.

Uden ilt på jorden = intet liv og 

Uden kuldioxid på jorden = ingen planter.

D.v.s. at alt liv er afhængigt af tilstedeværelsen af kuldioxid og ilt ... men i de rette mængder. I de sidste ca. 100 år er afbrændingen af fossile brændstoffer øget i en sådan grad at mængden af tilgængelig ilt er i aftagende.

Derfor er planter med en stor bladmasse i kontormiljøerne med til at fjerne store mængder af skadelige luftarter og dermed skabe større velvære.