Skadelige stoffer i indendørsmiljøer.

Stueplanter kan have en positiv effekt på vores mentale og fysiske sundhed. De er ikke alene kønne og grønne, de fjerner også luftarter som Kuldioxid, Ozon, Formaldehyd, Xylen og Toulen. 

  •   Kuldioxid ( CO2 ) er de levende væsners udåndingsluft. Vores krop bruger ilten i kroppens celler og kuldioxiden udskilles via lungerne. Er der for meget kuldioxid i et lokale, kan man blive utilpas og få hovedpine.
  •   OzonOzon kan dannes af luftforurening, UV-lys samt fra kopimaskiner og "luftrensere". Ozon er et meget reaktivt molekyle, som kan nedbryde harmløse stoffer til andre stoffer, der kan være stærkt irritable, f.eks. kemiske stoffer i rengøringsmidler. Således bliver kopimaskiner og rengøringsmidler med citrusduft en meget dårlig kombination, der kan påvirke dit helbred negativt.
  •   Formaldehyd er en flygtig kemisk forbindelse, der i form af en gasart forholdsvis nemt afgives til indeluften ved stuetemperatur. Via luftvejene indåndes stoffet, som derefter føres ind i blodets kredsløb og videre ud i kroppen. Formaldehyd afgasses i dag i relativt begrænsede mængder fra mange af de lime og lakker, der benyttes til møbler og byggematerialer. Afgasningen finder typisk sted fra indholdet af lim i byggematerialer som MDF-plader, spånplader, krydsfinér, mineraluld, maling og syrehærdende lakker. Ved måling af indeluften må der maksimalt være 0,15 mg formaldehyd pr. kubikmeter luft (0,15 mg/m3). Formaldehyd i store koncentrationer kan fremkalde allergi og er under mistanke for at kunne bidrage til udvikling af lungekræft.
  •   Xylen - Xylen er et opløsningsmiddel beregnet til at fjerne lim.
  •  ToulenOpløsningsmiddel: Toluen er et almindeligt opløsningsmiddel. Det bruges som et opløsningsmiddel til maling, fortyndere, kontaktcement, siliciumforsegling, m.m.